Sezer irticaya dikkat çekti

Sezer irticaya dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Sezer, 29 Ekim mesajında laikliğe vurgu yaptı ve irticaya dikkat çekti.Abone ol

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhuriyet ile barışık olmayan kimi oluşumların, çağdaş Türkiye görüntüsüyle örtüşmediğinin ortada olduğunu belirterek, "Devrim yasalarına göre kapatılması gereken bu oluşumların, eğitim başta olmak üzere etkinlik alanlarını genişletme çabası içine girdikleri gözlenmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sezer, Cumhuriyetin, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşımın adı olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatür 3500 השתלת שיער השתלת טורקיה k'ün başlattığı, demokrasiye geçişi de içeren yapısal dönüşüm sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirdiğine dikkati çeken Sezer, laiklik ilkesine vurgu yaptığı mesajında şunları kaydetti:

"Laiklik ilkesinin benimsenmesi, din ve dünya işlerini ayırarak toplumu ve devleti çağdaş bir kimliğe kavuşturmuş, özgürlükler ve demokrasi güvenceye alınmıştır. Siyasal rejimle birlikte, hukuk ve eğitim sistemleri de laikleştirilmiştir. Yurttaşlarımız, laik rejim sayesinde inancını özgürce yaşamaktadır. Türkiye, ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik bir Cumhuriyet'tir.

Toplumu gerecek inanan-inanmayan ayrımından, dinin kötüye kullanılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır. Din, siyasete alet edilmemesi gereken kutsal bir olgudur. Dindarlarla, kutsal din duygularını kötüye kullanmak isteyenler iyi ayırt edilmelidir. Kendi hedeflerine ulaşmak adına halkın din duygularını, dince kutsal saydığı değerleri kötüye kullanmaya kalkanlara yanıtı yine halkımız verecektir.

Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, Cumhuriyet'in çok yönlü kazanımlarının, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, üretken ve çağın gerektirdiği beceri ve bilgilerle donatılmış, demokrasiden ödün vermeyen, sağlam değer yargılarını benimseyen bireyler, toplumsal gelişmenin öncüsü olacaktır.

İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı Ulusumuz, her zaman Atatürk Cumhuriyeti'ni korumuş ve ona sahip çıkmıştır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarından, ilkelerinden ödün vermesinin düşünülemeyeceğine de vurgu yapan Sezer, "Cumhuriyet'in devrimci ve aydınlanmacı ruhunu ilk günkü coşkuyla sürdürmek zorundayız. Bu, Cumhuriyet'i kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Ulusumuza karşı borcumuzdur. Cumhuriyet'i yaşatmak, toplumun tüm kesimlerinin, yöneteni ve yönetileniyle herkesin sorumluluklarını, hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerine getirmesiyle başarılabilecek bir amaçtır" dedi.Kategori : POLİTİKA