SSK ve Bağ-Kurlular dikkat

SSK ve Bağ-Kurlular dikkat
SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurular sona eriyor.Abone ol

SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurular 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

SSK ve Bağ-Kur borçlarını yapılandırmak isteyenler, 31 Mayıs Çarşamba gününe kadar, bu kurumların il müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekler.

İl müdürlükleri, cumartesi ve pazar günü de başvurular için açık olacak.

Uygulama çerçevesinde, Bağ-Kur kapsamında takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarıyla SSK kapsamında takip edilen kamu ve özel sektör işverenleriyle büyükşehir belediyelerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları, topluluk sigortası prim borçları, isteğe bağlı sigorta prim borçları ile 31 Mart 2005 ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu Где купить хорошую дубленку в Стамбуле işlerden dolayı fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçlar, yeniden yapılandırılabilecek.

Bağ-Kur'da borç miktarına bakılmaksızın tüm borçlara, SSK'da ise borç aslı 100 bin YTL ve altında olanlar için asıl borçlarına (herhangi bir gecikme faizi veya cezası olmayan miktar) 1998 sonuna kadar mevcut gecikme cezası, 1999'dan başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası yerine daha düşük olan enflasyon (TEFE ve ÜFE) oranı uygulanacak.

-BORÇLAR, EN FAZLA 60 AY TAKSİTLENDİRİLECEK-

SSK'da borç aslı 100 bin YTL ve üzerinde olanlar için ise Maliye Bakanlığı'nca ''çok zor durum'' halinin belirlenmesi için kullanılan oranlar esas alınarak, borçlu firmanın mali durumuna bağlı olarak ana para ve gecikme zammı toplamından oluşan borcun yüzde 30'una kadar terkin yapılabilecek.

Borç aslı 100 bin YTL üzerinde olduğu halde mali durumu ''çok zor durum'' kapsamına girmeyen işverenler taksitlendirme imkanından yararlanabilecek.

Borcun yaşına ve tutarına göre taksit sayısı belirlenecek, taksit sayısı en fazla 60 ay olacak.

Yeniden yapılandırma başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar borçlarının tamamını ödemeleri halinde, borcun peşin ödendiği kabul edilecek ve hiçbir vade farkı uygulanmayacak. borçlu, borcunu 12 ayda ödemesi durumunda yıllık yüzde 4, 12'yi aşan ancak 24 ayı aşmayan sürede öderse yıllık yüzde 5, 24 ayı aşan sürede öderse yıllık yüzde 6 taksitlendirme farkı ödeyecek. Taksitlendirme süresince bu borçlara Hazine borçlanma faizleri uygulanmayacak.

-TAKSİTLERİN AKSATILMASI-

Borç yapılandırmaya başvuranlar, bir takvim yılı içinde 3 defadan fazla taksitlerini ödemezse veya bu süre içinde ödemesi gereken cari ay primlerini 3 defadan fazla aksatırsa, yeniden yapılandırma işlemleri iptal edilecek. Bu durumdaki borçluların aksattığı taksit borçları için Hazine borçlanma faizlerine 1 puan eklenerek, gecikme zammı uygulanacak.

Toplam borçlarının yüzde 25'ini peşin veya dört taksitini cari ay primleri ile birlikte ödeyen Bağ-Kur'lular için sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilecek. Bağ-Kur'luların 31 Mart 2005'ten kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmeyen prim borçları da yeniden yapılandırılan borca eklenerek, taksitlendirilebilecek. Prim borçlarını ödemeyen veya yeniden yapılandırmadan yararlanmak için başvurmayan veya başvurduğu halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen SSK'ya tabi işverenler, yeni teşvik ve desteklerden yararlandırılmayacak.

100 bin YTL'nin üzerinde borcu olan SSK'ya tabi işverenlerin, yeniden yapılandırmadan yararlanmak için taksitlendirme süresi içindeki vergi yükümlülüklerini de yerine getirmeleri beklenecek.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI